Velkommen!

Jeg hedder Lene Borgbjerg og har køreskolen Jegruller.
Jegruller er en seriøs køreskolen, med eleven i fokus som skal have et kørekort.
Alle elever er forskellige og her er plads til alle.
Mit speciale er elever med udfordringer som indlærer på en lidt anden måde, fx angst, ordblindhed, ADHD, social angst, depression, stress eller udfordringer i livet. Jeg giver mig god tid til dig og følger dig hele vejen til dit kørekort. Det foregår i det tempo du føler dig godt tilrette i.

Skal du generhverve, kan jeg også hjælpe dig med at få dit kørekort hurtigt tilbage. 
Holdstart følgende datoer
NYT HOLD Tirsdag d. 26. september 2023  kl. 18-21
Ingen ledige pladser
NYT HOLD Tirsdag d. 2. januar 2024  kl. 18-21
Ingen ledige pladser
NYT HOLD Tirsdag d. 27. februar 2024  kl. 18-21
NYT hold med ledige pladser
NYT HOLD Tirsdag d. 6. maj 2024  kl. 18-21
NYT hold med ledige pladser

Det overordnede mål for køreuddannelsen til køretøjskategori B er:

1) at give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de som bilister møder i færdslen, samt give dem viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse,

2) at give eleverne en sådan viden om køretøjet og dets betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden og miljøet,

3) at give eleverne forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden, således at de fuldt ud kan udnytte deres evner og i fornødent omfang modvirke almindelige menneskelige begrænsninger,

4) at give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre køretøjet uden fare for sig selv og andre,

5) at bidrage til, at eleverne bliver hensynsfulde og ansvarsbevidste bilister,

6) at give eleverne viden om og forståelse for de svage trafikanters situation, særlig i forholdet til den øvrige færdsel, og

7) at give eleverne viden om og færdighed i energi- og miljørigtig kørsel under hensyntagen til sikker kørsel.
Jeg kan anbefale Lene og Køreskolen Jeg Ruller, vi lærer på en måde som gjorde at jeg fik mit kørekort og skulle kun op en gang til teori og køreprøve.
Patrick